Thesisbegeleiding

Thesisbegeleiding in Gent

Problemen met je thesis? Weet je niet hoe je moet beginnen? Wij begeleiden je graag bij het schrijven van jouw eindwerk. Samen met onze leerkrachten wordt er gekeken hoe we jou de beste ondersteuning kunnen geven.
  • Aanbrengen van structuur.
  • Bronnenanalyse: Is deze bron wetenschappelijk/bruikbaar/relevant?
  • Correcte bronvermelding is essentieel! De opsporingsmethoden om plagiaat te ontdekken worden steeds grondiger. Een correcte bronvermelding is dan ook noodzakelijk, zowel in de tekst, voetnoten als bibliografie.
  • Verbetering van zinsbouw, grammatica en spelling
  • Analyse en interpretatie van statistische gegevens (bijvoorbeeld met SPSS)
  • Bijlessen aanbod: