Logopedie in Gent

Logopedie

Het Bijlesbureau helpt bij problemen en communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, gehoor en/of slikken. Logopedie is gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van communicatie in al zijn facetten. Onze logopedisten zijn specialisten op vlak van mondelinge en schriftelijke communicatie. Ze voorkomen, onderzoeken en behandelen afwijkingen van onder meer stem, articulatie, de gesproken of geschreven taal (dyslexie, …) of het gehoor. Ook voor problemen op vlak van rekenen en slikken kan je bij hen terecht. Het kan daarbij zowel gaan om aangeboren als op latere leeftijd verworven stoornissen. Individuele zorg gericht op alle individuen binnen een leeftijdsgroep: bijvoorbeeld CLB-screeningen bij een bepaalde leeftijdsgroep (5-jarigenscreening).
Cursusaanbod: