Lager Onderwijs

bijles niveau lager onderwijs

Bijlessen voor lager Onderwijs

In het lager onderwijs wordt de basis gelegd voor de latere studies. Problemen in het lager onderwijs leiden tot problemen in het middelbaar en hoger onderwijs. Degelijke begeleiding en ondersteuning voorkomen dit. Onze leerkrachten bieden ondersteuning bij typische probleemvakken zoals wiskunde, Nederlands en Frans. Daarnaast is ook huiswerkbegeleiding mogelijk.
Bijlessen aanbod: