Economie

secundair economie in Gent

Op zoek naar bijles Economie?

In het middelbaar worden vele scholieren plots geconfronteerd met ingewikkelde economische begrippen, berekeningen en bewijzen. Vaak is extra uitleg en begeleiding nodig om dit allemaal te verwerken. In de lessen economie wordt de basis gelegd voor een verdere academische loopbaan. Het komt niet alleen aanbod in de richting Toegepaste Economische Wetenschappen maar studenten handelsingenieur, rechten, pol&soc, journalistiek, management of handelswetenschappen worden met economie geconfronteerd. Het geeft de leerling een inzicht in hoe de maatschappij functioneert. Een goede voorbereiding is dan ook noodzakelijk om de leerling voor te bereiden op de hogere studies. Samen met onze leerkrachten bekijkt de leerling waar zijn problemen liggen en hoe deze kunnen worden aangepakt. Stap voor stap worden de complexe materie behandeld. Zo worden de fundamenten gelegd voor een degelijke studiemethode die ook voor andere vakken kan worden toegepast zoals wiskunde en wetenschappen.
Bijlessen aanbod: