Economie

Bijles economie

Economie

Verschillende richtingen krijgen met het vak economie te maken. Niet alleen TEW en handelsingenieurs maar ook de politiek en sociale wetenschappen, rechten, ... krijgen een stevige portie economie te verwerken. Onze leraren zijn gedreven economisten die jou zullen helpen slagen met dit struikelvak.

Onderwerpen

  • Micro-economie
  • Macro-economie
  • Vraagfunctie en curve
  • Elasticiteit
  • Prijsvorming
  • Economische modellen, Solow, Mundell-Fleming, IS-LM-BP
  • ...

Richtingen

TEW en HIR (Prof. Omey, Prof Heylen, Prof. Everaert, ...), rechten (Prof. De Clercq), pol&soc (Prof. Albrecht) wetenschappen (Prof. Van Landeghem).

Bijlessen aanbod: