Chemie

bijles chemie secundair

Chemie

Een goede basis is altijd belangrijk, zeker bij wetenschapsvakken zoals chemie. Hier worden bijvoorbeeld de basisconcepten betreffende de opbouw van materie, die in latere en meer gespecialiseerde onderdelen van de opleiding als noodzakelijke voorkennis verondersteld worden, uitvoerig behandeld. Dit vak is zeer belangrijk indien je wilt voorbereiden op de toelatingsproef geneeskunde.

Bijlessen aanbod: