Boekhouden

boekhouden middelbaar

Middelbaar

Niet elke leerling begrijpt de complexe materie van boekhouden meteen. Toch komt een hele groep leerlingen in contact met boekhouden. In het vak boekhouden ligt de nadruk vooral op bedrijfseconomie, informatica en wiskunde. In de lessen "bedrijfseconomie" komen commerciële, juridische, boekhoudkundige, economische en communicatieve aspecten aan bod. Kennis wordt verbonden aan praktijk zoals bijvoorbeeld een minionderneming oprichten of werken in een oefenfirma. De omgang met (boekhoudkundige) cijfers is voor een bedrijf erg belangrijk. Uitgaven en inkomsten moeten in de boekhouding worden verwerkt en winst of verlies moet worden bepaald. Met andere woorden: u leert een balans en een verlies- en winstrekening "lezen". Belangrijk voor mensen op sleutelposities: filiaalchefs, penningmeesters, magazijnchefs en commercieel, technisch of algemeen geschoolde mensen zonder boekhoudkundige achtergrond. Maar ook voor mensen die hun eigen administratie bij willen houden. In het vak boekhouden komen verschillende onderdelen aanbod, onder andere:
  • de boekhouding bij de start van de onderneming (de boekhouding in de context van de wereldeconomie, doelstellingen van de onderneming, formaliteiten bij de start, de boekhouding in vogelvlucht, de voorraad in de onderneming, de eerste investeringen, financiering van de onderneming, marketingbeleid: kosten en juridische aspecten, kostprijsberekening, aanwerving personeel, verrichtingen met het buitenland)
  • boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming (organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie, de start van het boekjaar, aankoopverrichtingen en betalingen, verkoopverrichtingen en inningen, financiële verrichtingen, boekhoudkundige verwerking personeel, buitenlandse verrichtingen, btw en btw- aangifte, de belastingen en de overheid, eindejaarsverrichtingen, afsluiting boekjaar)
  • de boekhouding als beleidsinstrument (horizontale en verticale analyse van de jaarrekening, ratio’s, investeringsbeleid)
Bijlessen aanbod: