Blogs

Bijles in wiskunde, fysica, chemie, statistiek, Frans, Engels

Bijles in wiskunde, fysica, chemie, statistiek, Frans, Engels

Gentbijles is erop gericht om op een zeer persoonlijke en discrete manier scholieren te begeleiden in de zogenaamde "moeilijke vakken". Hierbij specialiseren we ons vooral in wiskundige en wetenschappelijke vakken (Wiskunde, Fysica, Chemie, Statistiek) en talen (Frans en Engels) die meestal het grootste struikelblok vormen voor de meeste studenten in hun schoolcarrière. We hebben allen iets gemeen, nl. een voorliefde voor de exacte wetenschappen en een drang om mensen te helpen.

lesgevers bijles

Bijles lesgevers

Wij zijn een jonge en gemotiveerde groep laatstejaarsstudenten uit wetenschappelijke universiteitsrichtingen te Gent, die kunnen helpen bij het slagen voor wetenschappelijke schoolvakken. Of het nu een richting eerste middelbaar of eerste Bachelor aan unief is, de exact-wetenschappelijke vakken vormen vaak een vervelend struikelblok. En dat zijn nou net de vakken waarin wij gespecialiseerd zijn, meer zelfs, die we graag doen! Echter, het is niet omdat wij graag met formules goochelen dat u of uw kind dat ook kan.

Welkom bij Wiskunde Bijles Gent

Welkom bij Bijles Wiskunde Gent!

voor al wie studeert in Gent en op zoek is naar bijles voor de vakken wiskunde, natuurkunde en statistiek! Zowel voor middelbaar als hoger onderwijs. Of het nu een richting eerste middelbaar of eerste Bachelor aan unief is, de exact-wetenschappelijke vakken vormen vaak een vervelend struikelblok. En dat zijn nou net de vakken waarin wij gespecialiseerd zijn, meer zelfs, die we graag doen! Echter, het is niet omdat wij graag met formules goochelen dat u of uw kind dat ook kan. Wiskunde - Waarom een moeilijk vak?

statistiek bijles

Bijles statistiek

Statistiek is niet alleen één van de grootste struikelvakken aan de universiteit maar ook aan de hogeschool. Met goede begeleiding is slagen zeker mogelijk. Psychologie, pedagogie, pol&soc, economie, natuurwetenschappen, ... Iedereen krijgt er mee te maken. Onze leerkrachten hebben ervaring met allerhande vormen van statistiek!

Statistiek bijles bachelor

Hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap professioneel gerichte Bacheloropleidingen 22 Vlaamse Hogescholen organiseren professioneel gericht hoger onderwijs Op 31 oktober 2010 zijn er 95.653 studenten professioneel gerichte Bachelors ingeschreven dit is een stijging van +7% tov vorig academiejaar en dit is 46% van de studentenbevolking, waaronder 58% meisjes er zijn 29.958 academisch gerichte studenten bij de hogescholen = 14% waaronder 40% meisjes en 82.343 academisch gerichte studenten bij de universiteiten = 40% waaronder 56% meisjes (bron: ministerie Vlaamse gemeenschap dept. onderwijs)

Bijles wiskunde

wiskunde is een breed vakgebied. Mogelijk bedoel je een van de volgende, meer specifieke termen:

In de lagere en middelbare school: Combinatoriek, Rekenregels, Kansrekening, Cryptografie, Codering, Speltheorie, Complexe getallen, Meetkunde, Normale verdeling