Bijles wiskunde

wiskunde is een breed vakgebied. Mogelijk bedoel je een van de volgende, meer specifieke termen:

In de lagere en middelbare school: Combinatoriek, Rekenregels, Kansrekening, Cryptografie, Codering, Speltheorie, Complexe getallen, Meetkunde, Normale verdeling


Algemener: Abstractie en Deductie, Algebra, Algoritmen, Analyse: Geschiedenis van de analyse, Asymptoten en Limieten, Besliskunde, Booleaanse logica, Chaostheorie, Coderingstheorie, Combinatoriek: Combinatie - Permutatie - Variatie - Magische vierkanten, Complexe getallen en Complexe functies, Cryptografie, Differentiaalmeetkunde, Differentiaaltopologie, Differentiaalrekening - Differentiaalvergelijkingen, Discrete wiskunde, Elementaire rekenkundige bewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, etc., Functies en Functieanalyse, Speciale functies, Functionaalanalyse, Galoistheorie, Getaltheorie, Goniometrie, Grafentheorie, Groepen en groepentheorie, Integraalrekening - Lijnintegraal - Meervoudige integraal, Speciale integralen: Sinusintegraal - Cosinusintegraal - Exponentiële integraal - Fresnelintegraal - Complexe integralen, Kansrekening en Maattheorie, Lineaire algebra, Logaritmen en exponentiële functies, Logica, Meetkunde, Analytische meetkunde en Niet-euclidische meetkunde, Numerieke wiskunde, Ongelijkheden, Polynomen: Chebyshev - Hermite - Laguerre - Lagrange - Wilkinson, Priemgetallen en Priemfactoren, Reeksen: Binomiaalreeksen - Machtreeksen - Taylorreeksen - Maclaurinreeksen, Ruimtemeetkunde, Rijen, Speltheorie, Statistiek, Talstelsels, Topologie, Transformaties: Fourieranalyse - Laplacetransformatie - Z-transformatie, Goniometrie, Vergelijkingen - Oplossen van vergelijkingen, Verzamelingenleer.